HOME +
DESPRE NOI +
PRODUSE +
EXEMPLE +
CONTACT +
 
Reţine login
 

Prin accesarea paginilor de internet Pro Expert sunteţi de acord implicit cu condiţiile prezentate în cele ce urmează.
Dacă nu sunteţi de acord cu aceste condiţii, vă rugăm să reţineţi că nu vi se permite utilizarea site-ului respectiv.

Conţinutul paginilor de internet ale companiei Pro Expert se află sub incidenţa drepturilor de autor © Pro Expert. Toate drepturile, cu excepţia celor acordate în cadrul prezentului document, sunt rezervate. Reproducerea, transferul, distribuirea sau înregistrarea parţială sau totală a conţinutului, sub orice formă, fără aprobarea scrisă prealabilă emisă de Pro Expert, este interzisă dacă nu este conformă cu condiţiile prezentate în continuare. Pro Expert vă permite să parcurgeţi paginile sale de Internet pe calculatorul Dvs. şi să tipăriţi la imprimantă copii ale unor extrase din aceste pagini, dar numai pentru uzul Dvs. personal şi nu pentru a fi distribuite, cu excepţia unei aprobări scrise emisă de Pro Expert. Anumite documente din paginile noastre de Internet pot face subiectul unor condiţii suplimentare indicate în acele documente.

Site-ul şi conţinutul său vă sunt puse la dispoziţie ca o oportunitate la îndemâna tuturor. Conţinutul paginilor de Internet Pro Expert este prezentat după principiul “aşa cum există” şi “aşa cum este disponibil”. Pro Expert nu garantează că paginile sale de Internet vor fi disponibile neîntrerupt sau lipsite de erori. Pro Expert îşi rezervă dreptul de a revizui oricând paginile sale sau de a retrage oricând accesul la ele.

ÎN LEGATURĂ CU DISPONIBILITATEA, EXACTITATEA, GRADUL DE ÎNCREDERE ŞI CONŢINUTUL ACESTOR PAGINI NU SE ACORDĂ NICI UN FEL DE GARANŢIE, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA GARANŢII DE PROPRIETATE SAU DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR SAU GARANŢII IMPLICITE DE VANDABILITATE SAU DE OPORTUNITATE ÎN RAPORT CU UN ANUMIT SCOP.
PRO EXPERT NU VA FI RĂSPUNZATOARE PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, OCAZIONALE, SPECIALE SAU CONEXE, PENTRU NICI UN FEL DE PROFITURI PIERDUTE SAU ÎNTRERUPERI ALE UNOR AFACERI, CARE REZULTĂ DIN FOLOSIREA SAU DIN INCAPACITATEA DE A FOLOSI ACEST SERVICIU, CHIAR DACĂ PRO EXPERT A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGATURĂ CU POSIBILITATEA APARIŢIEI UNOR ASTFEL DE DAUNE.
UNELE LEGISLAŢII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANŢII SAU LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII, ASTFEL CĂ LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS AR PUTEA SĂ NU FIE APLICABILE ÎN CAZUL DVS. ÎN ASTFEL DE CAZURI RĂSPUNDEREA DIN PARTEA PRO EXPERT VA FI LIMITATĂ LA NIVELUL MAXIM PERMIS DE LEGE.

Pentru o accesibilitate mai uşoară, Pro Expert poate include legături directe la site-uri de Internet care se află în proprietatea unor terţe părţi sau sunt operate de acestea. În cazul în care vă conectaţi la un astfel de site al unei terţe părţi, trebuie să citiţi şi să fiţi de acord cu condiţiile de utilizare ale acelui site înainte de a-l utiliza. Veţi fi, de asemenea, de acord că Pro Expert nu poate controla conţinutul acelui site şi că nu îşi poate asuma nici o responsabilitate pentru materialele create sau publicate de astfel de site-uri ale unor terţe părţi. În afară de aceasta, o legatură directă la un site ce nu aparţine companiei Pro Expert nu implică faptul că Pro Expert subscrie la acel site sau că aprobă produsele sau serviciile prezentate într-un astfel de site al unei terţe părţi.

Prin transmiterea de materiale la unul dintre serverele noastre, de exemplu prin e-mail sau prin intermediul paginilor de internet Pro Expert, sunteţi de acord implicit cu următoarele:

(a) materialul nu va conţine articole care sunt în contradicţie cu legea sau care nu pot fi date publicităţii din indiferent care motiv;

(b) înainte de trimiterea oricărui material, veţi depune eforturi majore pentru a scana şi pentru a elimina toţi viruşii sau alte caracteristici distructive sau de contaminare;

(c) materialul este proprietatea Dvs. sau aveţi dreptul nelimitat de a ni-l trimite iar Pro Expert poate da materialul publicităţii în mod gratuit şi îl poate integra parţial sau total în produsele noastre fără vreo responsabilitate sau răspundere; şi

(d) sunteţi de acord să nu întreprindeţi acţiuni împotriva noastră în legătură cu materialul trimis şi sunteţi de acord să ne despăgubiţi dacă o terţă parte întreprinde acţiuni împotriva noastră în legatură cu materialul pe care ni l-aţi trimis.

Pro Expert nu verifică şi nu poate verifica conţinutul materialelor plasate de utilizatori în site-ul său şi nu este responsabilă pentru acest conţinut. Pro Expert poate şterge din site-ul său, oricând consideră necesar, orice material trimis de utilizatori.

Pro Expert este o marcă înregistrată a companiei Pro Expert. Numele produselor Pro Expert sunt fie mărci comerciale, fie mărci înregistrate ale companiei Pro Expert. Alte nume de produse sau societăţi menţionate în legatură cu acestea pot fi mărci comerciale sau denumiri comerciale ale posesorilor lor. Accesul Dvs. la acest site nu trebuie interpretat în sensul că acordă prin implicaţie, prevenire sau în alt mod o aprobare sau un drept de a utiliza mărcile care apar pe site, fără o aprobare prealabilă scrisă emisă de Pro Expert sau de partea terţă căreia îi aparţin mărcile respective.

Drepturi de autor © Pro Expert. Toate drepturile rezervate

2008 © Pro Expert - toate drepturile rezervate.
Condiții legale Termeni și condiții